Tilskudd til familier av kritisk syke barn

August 9

Tilskudd til familier av kritisk syke barn


Familier av kritisk syke barn må betale for medisinsk behandling som ofte er svært kostbare. De kan ha andre utgifter på grunn av barnas tilstand. For eksempel kan foreldre må ta fri fra jobb for å ta seg av syke barn og miste lønn.

Grants

Mange organisasjoner tilbyr stipend som hjelper familiene til kritisk syke barn. Noen tilskudd bidra til å betale forsikringspremier og co-betaler, mens andre hjelper betale for medisinsk behandling som ikke dekkes av helseforsikring. Noen tilskudd også bidra til å betale for ikke-medisinske utgifter som leie eller dagligvarer.

Organisasjoner som tilbyr Grants

Mange organisasjoner tilbyr stipend til familiene til kritisk syke barn, inkludert American Kidney Fund, De forente Healthcare barnefond og Brenda Mehling Cancer Fund. Helsepersonell som behandler kritisk syke barn kan referere familier til andre finansieringskilder.

Søknad om tilskudd

Familier bør du kontakte organisasjonen tilbyr tilskuddet for et program og ytterligere instruksjoner. Organisasjoner krever vanligvis at søkerne skal gi opplysninger om sine inntekter og eventuelle helseforsikringer.