Hva er årsakene til Behavioral angst?

May 28

Angstlidelser er tilstander preget av kroniske følelser av bekymring, panikk, frykt og spenning. Symptomer på angstlidelser er emosjonelle og fysiske, og, hvis venstre ubehandlet, kan de negativt begrense livene til lider. De direkte årsakene til angstlidelser er ukjent; men nedenfor er de faktorene forskerne anser som sentrale i utviklingen av disse lidelsene.

genetikk

Ifølge artikkelen "Hva er årsaken til en angstlidelse" av Cathy Frank MD, ulike typer angstlidelser (generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse, tvangslidelser, post-traumatisk stresslidelse, og panikklidelse) har vist å kjøre i familier. Dette tyder på at noen individer kan være mer genetisk utsatt for utvikling av en angstlidelse enn andre.

Locus of Control

En annen faktor som kan føre til angst er hva psykologer refererer til som "locus av kontroll." En intern locus av kontroll betyr at du føler at hendelsene som skjer med deg er et direkte resultat av dine egne handlinger eller passivitet. En ekstern locus av kontroll betyr at du føler at hendelsene som skjer med deg er helt ute av kontroll, for godt eller dårlig. De med en ytre kontroll er mer utsatt for å utvikle en angstlidelse, som de bekymre seg oftere om ting de oppfatter de ikke kan kontrollere.

nevrotransmittere

Dr. Cathy Frank artikkel, "Hva er årsaken til en angstlidelse," siterer også nevrotransmittere som viktige faktorer i utviklingen av en angstlidelse. Frank sier at "Noen av disse kjemiske budbringere føre oss til å være mer begeistret. Noen av dem føre oss til å bli mer hemmet, og at ut-av-balanse reaksjon mellom disse budbringere kan spille en rolle i angstlidelser."

Personlighet

En annen faktor (nært knyttet til lokaliseringen av kontroll problem) er personlighet. De mer utsatt for følelser av stress og for å bli overveldet og de som føler seg som om mye av sitt liv er ute av deres kontroll har en større sjanse for å utvikle en angstlidelse.

Behandling

På grunn av de forskjellige årsaker til angstlidelser, et antall behandlinger søker å løse ubalansen forårsaket av angstlidelse. For eksempel bidrar kognitiv atferdsterapi folk gjenkjenner den kontrollen de har i sine liv, og pasienter lære mestring for å håndtere ulike stressfaktorer. HelpGuide.org viser også eksponeringsterapi som en effektiv behandling, da det tvinger en person med en angstlidelse til å møte sin frykt i et kontrollert miljø. Medisinering er også ofte brukt til å behandle kjemiske ubalanser vurderes nøkkel i utviklingen av en angstlidelse.