Retningslinjer Medicare Compliance for Ambulanse Providers

March 5

US Department of Health and Human Services 'Office of Inspector General (HHS-OIG) opprettet compliance program veiledning (CPG) for ambulanse leverandører i 2003. HHS-OIG oppsyn Centers for Medicare og Medicaid Services og laget denne CPG i et forsøk på å hindre falske påstander og svindelforsøk i ambulansen bransjen.

Funksjon

CPG skisserer vanlige årsaker til svindel og misbruk områder for ambulanse leverandører. Det instruerer dem hvordan de skal håndtere risikoområder for svindel og misbruk, forhindre disse tilfellene oppstår og foreslår metoder for korrigerende tiltak når en ambulanse leverandør identifiserer svindel og misbruk.

Egenskaper

Compliance programmer, som er frivillig for ambulanse tilbydere, har flere komponenter, inkludert utvikling av retningslinjer for etterlevelse og prosedyrer, betegnelse på en Compliance Officer, utdannings- og opplæringsprogrammer, intern overvåking og vurderinger, og åpne kommunikasjonslinjer. CPG forklarer også forskjellen mellom nødetatene og ikke-akutt transporter, sier at Medicare dekker ambulansetjenesten når en mottaker tilstand fraråder bruk av en annen form for transport.

Advarsel

Medicare har identifisert flere universelle risiko for ambulanse gi og HHS-OIG har inkludert dem i CPG. Selskaper som tilbyr ambulanser identifisere ytterligere risiko som er spesifikke for deres organisasjoner. CPG inkluderer ikke disse ekstra risiko som mindre selskaper vil identifisere risiko som ikke påvirker større bedrifter og vice versa.