Grunnen til gulsott hos spedbarn

February 3

Infant gulsott er en vanlig tilstand hos nyfødte, spesielt premature babyer, ifølge Mayo Clinic. Gulsott hos et spedbarn som er forårsaket av det overskytende oppbygning av en gul substans som kalles bilirubin i blodet.

årsaker

De fleste tilfeller av spedbarn gulsott oppstår fordi leveren ikke er moden nok til å bli kvitt bilirubin i blodet, ifølge Mayo Clinic, men det kan også skyldes andre underliggende sykdommer

Betydning

Milde tilfeller av spedbarn gulsott forsvinner på egen hånd i løpet av noen uker, ifølge Mayo Clinic. Moderat til alvorlige tilfeller er mindre vanlig, men kan behandles invasivt på sykehuset.

Funksjon

Bilirubin er et vanlig produkt av avfall som oppstår når de røde blodcellene i kroppen er brutt ned. Leveren prosesser som regel og fjerner dem før gul misfarging av huden som kalles gulsott oppstår.

effekter

Infant gulsott presenterer som en gulfarging av hud og det hvite i øynene, og vanligvis utvikler seg fra ansiktet til resten av kroppen, ifølge Mayo Clinic.

Forebygging / løsning

Tilfeller av moderat til alvorlig spedbarn gulsott kan behandles med lysterapi som bidrar til å bryte ned bilirubin i blodet, eller ved en intravenøs overføring av immunoglobulin (et blodprotein), og i sjeldne tilfeller kan kreve en blodoverføring, i henhold til Mayo Clinic.