Difference of Blood Transfusjon Vs. trobmocyttransfusjon

September 12

Difference of Blood Transfusjon Vs. trobmocyttransfusjon


En blodoverføring er prosessen med å fjerne blod fra en donor og overføre den til en mottaker. Blodtransfusjoner er gitt for mange medisinske tilstander. En type blodoverføring er en platetransfusjon.

Historie

Den første vellykkede menneskets blodoverføring skjedde i 1818. antikoagulanter ble utviklet i 1914, legge til rette for bevaring av donert blod. Den første blodbank ble grunnlagt i 1932.

Funksjon

Blodoverføringer kan gis til personer med anemi, pasienter som gjennomgår store operasjoner, mennesker med traumatiske skader, brannskader, og kreftpasienter som får kjemoterapi behandlinger.

typer

Typer av blodoverføringer inkluderer røde blodlegemer transfusjoner, hvite blodlegemer transfusjoner, plasmatransfusjoner og blodplatetransfusjoner.

blodplatetransfusjoner

Blodplater er små celler i blodet som hjelper i clotting. Sykdommer som leukemi eller behandlinger som kjemoterapi kan senke blodplatetall. Lave trombocytter kan noen ganger føre til alvorlig blødning, så blodplatetransfusjoner kan bidra til å holde pasientene trygge.

Kontrovers

Jehovas vitner nekter blodoverføring; de ser blod så dypt betydelig og representant for livet.