Alarm Inspeksjon Protocol

July 11

Alarm Inspeksjon Protocol


Alarm inspeksjon protokollen bestemmes av private bedrifter, organisasjoner eller offentlige etater, men er vanligvis basert på National Fire Protection Association (NFPA) standarder. Protokoll og inspeksjonsintervallene kan også bli pålagt av lokale eller statlige lover.

Vedlikehold / Testing

Testing dekker et bredt spekter av aktiviteter, som for eksempel testing av vannstrømmen brytere, kontrollventiler, tilsyns brytere og brannvesen forbindelser etter City Fire utstyr. Thompson Elektronikk tester trekke stasjoner, strobelys og horn og røyk eller varmedetektorer i alle soner. Noen andre vedlikeholdsprosedyrer inkluderer testing og kalibrering av alarmsensorer, testing av varslere, sette følsomhet og koordinere tester med det lokale brannvesenet.

teknikere

En 27 juni 2002, artikkel i "Elektrisk Bygg og Vedlikehold" magasinet bemerker at alarmsystemer like gammel som 10 til 15 år krever tett oppmerksomhet, utover rutinemessig vedlikehold. Det anbefaler også ansette serviceteknikere sertifisert av Statens institutt for sertifisering av Engineering Technologies (NICET). NICET sertifisering betyr at de har en grundig kjennskap til protokoller for inspeksjon, testing og vedlikehold.

dokumentasjon

Etter en inspeksjon, bør en skriftlig rapport gis av teknikeren som inkluderer detaljer om NFPA etterlevelse og områder som krever oppmerksomhet.