Hot Work Sikkerhetspolicy

August 17

Hot Work Sikkerhetspolicy


Varmt arbeid er en operasjon som omfatter sveising, skjærebrenning eller andre branngivende arbeid, ifølge Occupational Safety and Health Administration. OSHA varmt arbeid sikkerhetspolitiske retningslinjer primært angår den maritime næringen, men omfatter også bygging og generell industri.

Klær

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakere som er involvert i varme arbeider ikke på seg klær med brennbare materialer på dem som olje, fett eller drivstoff.

Signs

Alle varme arbeidsområder må være tydelig merket med varselskilt. Alle arbeidstakere er opplært til å forstå de potensielle farer i et varmt arbeidsområdet.

autoriserte Steder

Varmt arbeid kan kun utføres i områder trygt av sertifiserte inspektører. Godkjente områder omfatter de med god ventilasjon og områder som ikke inneholder gassledninger eller brennbare stoffer.

brann Watch

Arbeidsgivers brannvern plan må gi en brannvakt i et varmt arbeidsområdet. Ansatte er tildelt brannvakt må være skikkelig trent, kunne kommunisere med alle ansatte i varme arbeider området og har ingen andre oppgaver mens på brannvakt.

Deaktiver Brann Suppression

Før varmt arbeid starter, må alle automatisk brannslokningsutstyr være deaktivert. Brannslokningsutstyr bruker kjemikalier som slukke brannen ved å eliminere oksygen i luften. Dette skaper en ekstrem fare for arbeiderne i området.