Risikofaktorer for hjerneslag

October 27

Hjerneslag er den tredje største dødsårsaken i USA, ifølge American Stroke Association. En iskemisk slag oppstår når blodpropper forhindre blod fra å nå hjernen. En hemoragisk slag forstyrrer blodstrømmen til hjernen når et brudd inntreffer i en blodåre. I begge tilfeller er mangel på oksygen til hjernen forårsaker betydelig skade. Vet risikofaktorer for hjerneslag og iverksette tiltak for å redusere risikoen for medisinsk nødstilfelle.

hypertensjon

Høyt blodtrykk, også kjent som hypertensjon, er den primære årsaken til slag, og den mest kontrollerbar faktor for å redusere risikoen for slag, i henhold til American Heart Association. Hypertensjon er blant de hyppigst forekommende kroniske lidelser blant amerikanerne, ifølge Johns Hopkins University, og er en risikofaktor for mange alvorlige forhold. Tidlig oppdagelse og behandling av høyt blodtrykk vil redusere risikoen for slag, hjertesykdom og nyresykdom.

røyking

Røyking øker risikoen for slag, samt hjertesykdom, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, lungesykdom og kreft Selv om du ikke røyker, brukte eksponering fra røykere i miljøet kan øke risikoen for hjerneslag. Den amerikanske Surgeon General konkluderte med at sigarettrøyk påvirker nesten alle organer i kroppen, og at å unngå det reduserer risikoen for sykdommer forårsaket av røyking og umiddelbart forbedrer generell helse.

livsstil

Dårlig ernæring, høyt kolesterol, fedme og en stillesittende livsstil alle er knyttet til økt risiko for hjerneslag. AHA anbefaler å vedta en lav-fett, lav-salt diett, redusere total kolesterol til mindre enn 200 mg / dL, og få minst 30 minutter fysisk aktivitet de fleste dagene i uken. Til sammen vil disse trinnene redusere risikoen for slag og andre sykdommer, og forbedre din generelle kardiovaskulær helse.

Andre medisinske tilstander

Hjertesykdom er nært korrelert med risiko for slag, ifølge AHA. Ventil defekter, koronarsykdom og åreforkalkning i særlig økning en persons risiko for hjerneslag. Strokes forekommer også oftere hos personer med diabetes, høyt kolesterol og sigdcelleanemi (i afrikanske amerikanere). Folk som opplevde et forbigående iskemisk anfall (TIA), også kalt en "mini-slag" er mer sannsynlig å lide en iskemisk eller hemoragisk hjerneslag i fremtiden.

ukontrollerbare faktorer

Ifølge ASA statistikk, 795,000 slag forekommer i USA hvert år, med ca 143 000 som resulterer i døden. Menn er på litt høyere risiko enn kvinner, og afro-amerikanere har høyere risiko enn kaukasiere. Selv om risikoen for hjerneslag øker med alderen, advarer ASA som slag oppstå i alle aldre. Risikoen er noe høyere for personer med en familie historie med slag.

Vær oppmerksom

Strokes kan oppstå på personer med få eller ingen risikofaktorer, selv om de er mer vanlig hos mennesker med mange risikofaktorer. Hvis du opplever symptomer på hjerneslag, inkludert plutselig nummenhet, forvirring, talevansker eller går, synsforstyrrelser eller plutselig hodepine, søke hjelp umiddelbart.