Hva er fordelene med gjenvinning vannflasker?

September 15

Hva er fordelene med gjenvinning vannflasker?


Plastflasker er vanlig i verden i dag og nyttig for forbrukerne. Ifølge Gjenvinning Fakta Guide, 300 millioner innbyggerne i USA hvert bruke ca 166 plast vann flasker hvert år, og ikke alle av disse flaskene blir resirkulert. Gjenvinning plastflasker er en viktig del av å holde miljøet sunn.

Olje og gass utslipp

Når vannflasker blir resirkulert, er olje bevart. Fordelene ved Recycling nettside sier at 3,8 fat olje blir lagret når massevis av plastflasker blir resirkulert. Produksjonen av plastflasker skaper klimagasser; resirkulering disse flaskene reduserer mengden av klimagasser som er produsert av produksjon flere vannflasker.

Deponi Space og energi

Kasserte vannflasker ta opp plass på søppelfyllinger. Fordi vann og andre brus flasker er laget med PET (polyetylentereftalat), tar det mye energi for å erstatte disse kasserte flasker, i motsetning til resirkulering dem. Resirkulering bare et pund polyetylentereftalat sparer rundt 12.000 British Thermal Units av energi.

Opprettelse av nye produkter

Når plastflasker blir resirkulert, dette resulterer i etableringen av nye produkter. Disse nye produkter er produsert fra det materiale som ble resirkulert fra gamle flasker. Denne prosessen sparer på materialer og energi det tar å gjøre disse nye materialer.