Hvordan Beskriv Philosophy of Nursing Leadership

August 7

Hvordan Beskriv Philosophy of Nursing Leadership


Sykepleie retningslinjer og prosedyrer er et vesentlig element i helsesektoren. Pasienter tilbringe mer tid med sykepleiere enn de gjør med leger eller administratorer av en bestemt institusjon. Sykepleiere representerer institusjonen på en konkret og praktisk nivå. Den primære hensikten med en Nursing Leadership filosofi erklæringen er å presentere en klar og entydig beskrivelse av pleie- politikk og miljø på en bestemt helsevesen anlegget eller sykehus.

Bruksanvisning

1 Skriv ett avsnitt sammendrag som innkapsler de grunnleggende elementene i sykepleierutdanningen og lederprinsipper. Start avsnitt med en-til to-setning beskrivelse av sykepleierutdanningen. Gi spesifikke detaljer om spørsmål som engasjement for pasienter og familier, etter modell av omsorg, forklarer kommunikativ og samarbeidsvillig samhandling mellom sykepleiere og leger, pleiepersonell og sykepleiere og hjelpepleiere; og retningslinjer om ansvarlighet og ansvar.

2 Beskriv visjon av pleie miljøet på helsevesenet anlegget eller sykehus i ett eller to avsnitt. Beskriv hvordan sykepleie miljø bidrar til større hele helsevesenet anlegget eller sykehus, tilstanden der anlegget er plassert og engasjementet til de amerikanske sykepleiere Forbunds (ANA) etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene fungerer som en etisk rettesnor for konsekvent etisk atferd i sykepleiefaget.

3 Be flere personer på helsevesenet anlegget eller sykehus for å korrekturlese dokumentet. Leserne bør omfatte sykepleiere, leger og administratorer som er kjent med pleie- retningslinjer og mål for institusjonen. Be om kritikk og forslag. Gjør de nødvendige forbedringer og justeringer i dokumentet.