albuterol Farer

August 26

Albuterol er et medikament som er i en klasse kalt bronchodilators. Det hjelper lungene å slappe av og så verdifull som er kan være å astmasyke det kan også ha noen alvorlige bivirkninger.

betraktninger

Albuterol er den type medikament som må holdes for hånden, slik at det er lett tilgjengelig for pasienten. Av denne grunn må det sikres slik at den ikke blir misbrukt av barn eller de personer utrente i bruken.

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som krever øyeblikkelig legehjelp er brystsmerter, bronchiospasms, ekstrem nervøsitet, ekstremt høyt blodtrykk og symptomer på lavt kalium, som kan omfatte smerter, ujevn hjerterytme og forvirring.

vanlige problemer

Det er noen bivirkninger som ikke er så alvorlige og kan inkludere søvnløshet, muskelsmerter, diaré og hodepine, for å nevne noen.

Overdose

Det er mulig å overdose på Albuterol og ambulansepersonell skal innkalles dersom pasienten klaget over brystsmerter, svimmelhet, munntørrhet, smerte snikende inn i armen, kvalme eller oppkast.

Ocular Danger

Hvis albuterol utilsiktet kommer i øynene bør du skylle øynene med vann og oppsøke lege umiddelbart.