Slik kontrollerer Kvalifisering og fordeler av Medicare pasienter

July 20

Slik kontrollerer Kvalifisering og fordeler av Medicare pasienter


Medicare er en helseforsikring program administrert av Centers for Medicare og Medicaid Services (CMS) for eldre (65 år og eldre) og enkelte funksjonshemmede personer. Kvalifisering for Medicare kan bestemmes ved bruk av forhåndsscreening verktøy. Forstå typer fordeler som tilbys av ulike Medicare planer kan bidra til å finne ut hvilke planer om å melde inn etter kvalifikasjon bestemmes.

Bruksanvisning

1 Fullfør Medicare Valgbarhet Tool, som er tilgjengelig på medicare.gov (se referanse 1). Dette valgbarhet verktøyet vil gi deg detaljert tilbakemelding om din Medicare valgbarhet. Du kan også ringe 1-800-Medicare.

2 omtale dekning retningslinjer for del A sykehus og del B polikliniske medisinske fordeler. Du vil motta et hefte som sier din del A og B fordeler når du melde deg på Medicare. Hvis du har noen konkrete spørsmål angående dekning for en bestemt medisinsk prosedyre eller kreve erstatning hefte, kan du ringe 1-800-Medicare.

3 omtale kvalifiseringskriteriene for del D, Advantage og Medigap planer hvis du trenger resept dekning eller ytterligere sykehus og / eller poliklinisk medisinsk dekning. Alle disse planene krever innmelding i Medicare som første valgbarhet kravet. Men i motsetning til del A og B, disse planene krever også at andre kvalifikasjonskrav oppfylles, herunder bosatt i et bestemt geografisk område i USA. Du kan bestemme kvalifikasjonskrav og forklaring av fordeler for disse planene under "Plan Choices" på medicare.gov.