Immunologiske tester brukes til å diagnostisere og skjerm Revmatoid Artritt

October 8

Leger bruker en kombinasjon av immunologiske tester for å diagnostisere rheumatoid arthritis. Dette autoimmune sykdom er progressiv og forårsaker skade av brusk i leddene, så vel som andre symptomer i hele kroppen. Mange av disse tester som brukes til diagnose av tilstanden trenger å bli gjentatt for å overvåke sykdoms og endre i løpet av behandlingen om nødvendig.

C-reaktivt protein

C-reaktivt protein skjermer betennelse. Dette immunologiske testen kan bidra til å identifisere revmatoid artritt og overvåke mengden av betennelse i kroppen.

Syklisk Citrullinated Peptide Antistoff

Syklisk Citrullinated Peptide antistoff er et enzym knyttes til immunosorbent assay. Den brukes i både diagnostisering og behandling av reumatoid artritt.

revmatoid faktor

Den Reumatoid faktor (RF) Immunologisk test, noen ganger sammen med IgG og IgA testing, er en god identifikasjon av de med revmatoid artritt siden ca 75 prosent av de med sykdommen har RF.

senkningsreaksjon

Den senkningsreaksjon kan overvåke aktiviteten til revmatoid artritt ved å måle de røde blodcellene. Dette vil ikke bare fortelle om du har sykdommen, men om den nåværende behandlingen virker.

betraktninger

Selv om disse er de mest brukte immunologiske tester for å diagnostisere og overvåke revmatoid artritt, kan leger finne flere tester - som røntgen og MRI - nyttig for å identifisere og behandle sykdommen.