Teoretiske tilnærminger til psykiatrisk sykepleie

October 23

Teoretiske tilnærminger til psykiatrisk sykepleie


Psykiatrisk sykepleie er innen sykepleie som sykepleiere arbeider med enkeltpersoner, grupper og familier til å vurdere sine psykiske behov og for å utvikle og levere en plan for omsorg.

Role of Nursing Theory

Sykepleieteorier tilbyr en organisert ramme for å veilede levering av sykepleie. De hjelper til å etablere et felles vokabular som kan beskrive, forutsi og kontrollere hendelser innen sykepleieprosessen.

Typer Theory

Psykiatrisk og Mental Health Nursing innføringskurs ved Wright State University lærer at det finnes flere typer teori som gjelder for psykiatrisk sykepleie. Intra teorier fokuserer på angst og i forsvarsmekanismer hos pasienter, såvel som utviklingsstadier. Sosiale-mellommenneskelig teorier inkluderer Maslows behovspyramide og Hilde Peplau teori om den terapeutiske relasjonen mellom sykepleier og klient. Atferdsmessige og kognitive teorier vurdere hvordan folk oppfører seg og tenker, mens biogene teorier håndtere miljømessige og genetiske påvirkninger.

nåværende Teorier

Aktuelle psykiatriske sykepleieteorier vurdere andre aspekter av sykepleier-klientforhold, og kundene selv. Noen teorier avtale med omsorg, kulturelt omsorg mangfold og universalitet. Andre ser på modellering og rollemodellering, og ikke-tradisjonelle områder som energifelt og menneskelig å bli.