Forskjellen mellom Biotic Silver & kolloidalt sølv

October 10

Forskjellen mellom Biotic Silver & kolloidalt sølv


Biotiske sølv og kolloidalt sølv er både naturlig helse rettsmidler brukes som antibiotika, antiviral og soppdrepende midler. Begge består av mikroskopiske mengder av sølv bearbeidet til å forbli i suspensjon i vann.

Form av Silver

Kolloidalt sølv er sammensatt av omtrent 50 til 80 prosent sølv partikler og balansen som sølvioner. Biotiske sølv er sammensatt av sølvpulver i kombinasjon med et protein bindemiddel.

effekt

Jo større overflateareal av sølvpartikler, vil mer produktet reagere med sine omgivelser, som det antas, er en indikator på hvor effektivt vil produktet være. En større konsentrasjon sølv partikler, snarere enn større sølv proteinmolekyler, vil øke produktets overflatearealet ved like konsentrasjoner.

Koste

Biotiske sølv er enkel å produsere og kan også gjøres hjemme. Kolloidalt sølv er mer komplisert å fremstille, og er derfor det ferdige produktet mer kostbare å kjøpe enn biotiske sølv.