Hva som forårsaker en kjemisk ubalanse?

November 22

Kjemiske ubalanser er viden kjent for å være ansvarlig for psykiske lidelser som ADD og depresjon. Ingen er 100 prosent sikkert hva som forårsaker disse ubalansene, men det er noen teorier for å vurdere.

Definisjon

Nevrotransmittere, slik som noradrenalin eller acetylkolin, som formidler nerveimpulser over en synapse fra en nervecelle til en annen, kan være mangler eller overabundant, noe som skaper en kjemisk ubalanse.

genetikk

En populær teori for årsaken til kjemiske ubalanser er genetikk. Folk har større risiko for å utvikle en psykisk lidelse hvis de har en nær slektning med samme lidelse. Det er mulig at det samme gjelder for ubalanse i nevrotransmittere.

Uregelmessig Brain Development

Uregelmessigheter i utviklingen av en persons hjerne er en annen mulig forklaring for kjemiske ubalanser.

Tanker og atferd

Tanker og handlinger påvirker emosjonelle reaksjoner og bistå i menneskelige reaksjoner på ulike situasjoner. Overdreven nivåer eller til og med mangel på slike følelsesmessige reaksjoner kan potensielt være ansvarlig for å lage kjemiske ubalanser som forårsaker visse psykiske lidelser.

Expert Insight

Joseph M. Carver, Ph.D., påpeker at til en viss grad, bærer alle en risiko for endring i hjernens kjemi, siden vi alle opplever stress, glede og depresjon. Nøkkelen er å gjenkjenne endringer og løse dem, om nødvendig, før de morph til større problemer.