Hvordan jeg Evaluer trenger fellesskaps Koalisjoner for forebygging av rusmisbruk?

August 27

Hvordan jeg Evaluer trenger fellesskaps Koalisjoner for forebygging av rusmisbruk?


Evalueringen av et fellesskap koalisjon som arbeider i forebygging rusmisbruk er en prosess som involverer vurdering, kapasitetsbygging, planlegging, gjennomføring og revurdering. Den revurdering fasen kan betraktes som en evalueringsfase. Forebygging av rusmisbruk ved samfunnet koalisjoner krever en feedback loop å forvalte samfunnets ressurser. Målet med samfunnet koalisjoner er å redusere frekvensen av rusmisbruk over en periode. Forebygging aktiviteter ved koalisjoner evalueres gjennom analyse av resultater, både internt og av en uavhengig ekstern evaluator. Fellesskapet Anti-Drug Koalisjoner of America tog samfunnsledere på å bygge rusfrie miljøer.

Bruksanvisning

1 Ta en behovsvurdering med dagens innspill fra samfunnet om oppfattet faren for rusmisbruk. Den innledende screening fra medlemmer av koalisjonen gir viktige forebyggende prioriteringer, som alkohol, marihuana, eller smertestillende medikamenter. Kvantitative data omfatter undersøkelser og møteprotokoller. Kvalitative data omfatter intervjuer og fokusgrupper. Begge datakilder bør inngå i vurderingsprosessen.

2 Samle noen vurdering informasjon fra tidligere vurderinger. Sammenligne data fra tidligere forskning i samfunnet og analysere endrede mønstre på tvers av demografi. Skoleundersøkelser og arrest poster gir en baseline for å dokumentere endring. Dokumentforskningsresultater som er spesifikke for koalisjonen. Spre data på nasjonalt, statlig, samfunnet, forholdet og individnivå.

3 Etablere en plan for å revurdere etter kapasitetsbygging og implementeringsaktiviteter. Vurdere styrken på koalisjons partnerskap. Still spørsmål, som: «Er det representanter fra hver av disse sektorene inkludert: tro, myndigheter, næringsliv, helse, lov og rett, media, filantropi, og unges utvikling?" Gi anbefalinger for inkludering av manglende sektorer for å bygge kapasitet av koalisjonen. Strategier for å løse koalisjonen nøkkelprioriteringer krever indikatorer, som for eksempel en økt opplevelse av fare for rusmisbruk av medlemmer.

4 Bygg bevis for at eksisterende strategier og indikatorer er tilkoblet. Strategisk planlegging av koalisjoner bidrar til å bygge kapasitet i samfunnet for å gjennomføre endringen. Rapport om sosiale nettverk og medier kampanjeaktiviteter. Samle informasjon fra manglende demografi som alder eller etnisk bakgrunn. Adresse innspill om eventuelle sosioøkonomiske faktorer når det gjelder rusforebyggende i samfunnet koalisjonen. Identifisere barrierer for datainnsamling. Produsere oversikt over effekten av sosiale norm kampanjer, for eksempel reklameplakater med forebygging meldinger, radio kunngjøringer eller nyheter viser viet til forebyggende aktiviteter.

5 Utarbeide en evalueringsrapport som inneholder resultater, indikatorer, datakilder og samling tidslinje. Prosjekt utfall for kortsiktig, middels og lang sikt evaluering. Hver utfallet fokuserer i detalj på en bestemt indikator, datakilde og innsamling sikt, for eksempel ukentlig og årlig.

6 Gi anbefalinger om evalueringsprosessen i koalisjonen.

Hint

  • Opprettholde dataintegritet uten at det går taushetsplikt.
  • Evalueringsprosessen må ha klare tidsfrister og utvikle seg med endrede behov i samfunnet. Hold evaluerings anbefalinger knyttet til beste praksis og kunnskapsbaserte verktøy fra nasjonalt nivå.