Lungesykdommer av brannmenn

January 7

Brannmannskap har en økt risiko for å få lungesykdommer fordi de kan oppleve eksponering for kjemikalier, gasser, partikler og andre stoffer, ifølge International Association of Fire Fighters (IAFF).

betraktninger

Eksponering for disse stoffene kan føre til både kortsiktige og langsiktige skader på lungene av en brannmann.

akutte effekter

IAFF rapporterer at skadelige kjemikalier kan føre til kortvarige akutte effekter som hypoksemi som skyldes røyking innånding, en nedgang i samlet lungefunksjon, og en reduksjon i luftveis respons.

kroniske effekter

De kroniske luftveis effektene av brannslokking er ennå ikke helt klart. I henhold til IAFF, har studier vist at inhalering av røyk kan føre til kronisk bronkitt og unormal lungefunksjon.

Asbest-relaterte sykdommer

Ifølge lungcancerfact.com, hvis brannmenn puster inn asbeststøv når kampene branner i eldre boliger som inneholder byggevarer laget av asbest, kan de være i fare for å utvikle lungesykdommer asbestose og mesothelioma.

Forebygging / løsning

Brannmannskap kan beskytte seg mot lungesykdommer ved å ta baseline lungefunksjonstester, trening for å forstå hvilke miljøer er farlig, unngå å røyke sigaretter, og bruker de mest avanserte slukningsarbeid åndedrettsvern.