Retningslinjer Medicare dyktig sykepleier

September 13

Dyktige sykepleie anlegg (SNFs) skal gi deg et dokument som beskriver dine rettigheter i henhold til Medicare retningslinjer, ifølge Medicare hjemmeside. Pasienter i SNFs har de samme rettighetene som andre amerikanske borgere; det er andre rettigheter i tillegg, som varierer fra staten.

grunn~~POS=TRUNC retningslinjer

SNFs er ikke pålagt å ta imot alle pasienter som søker behandling, men må følge lover sivile rettigheter ved fastsettelse berettigelse. Pasienter har rett til å velge sine egne tidsplaner mens på en SNF, så lenge planen passer i SNF omsorg plan. Enhver krenkelse av din rett til respekt, å bli behandlet uten forsømmelse eller din rett til omsorg uten misbruk bør meldes til SNF umiddelbart.

støtter

SNFs kan ikke bruke manuell eller kjemiske begrensninger med mindre det er nødvendig å behandle sykdommen. Du kan avvise bruken av tvang med mindre du er i fare for å skade andre eller deg selv.

avgifter

Din SNF må informere deg om alle tjenester og avgifter før du flytter inn i anlegget, i henhold til Medicare hjemmeside. Denne listen over avgifter må leveres skriftlig.