Forståelse helseforsikring i USA

January 23

Forståelse helseforsikring i USA


I USA enkeltpersoner og familier kan kjøpe privat helseforsikring eller motta dekning gjennom statlige programmer. Helseforsikring hjelper kundene betale for legebesøk, sykehusvesenet, laboratorietjenester, spesialist omsorg, reseptbelagte legemidler, hjem helsevesenet og redningstjenester. Kostnader og nytte av helseforsikring kan variere, avhengig av hvilken type dekning og helsetilstanden til forsikringstaker.

Innhenting Health Insurance

Arbeidsgivere har ofte helseforsikring for sine ansatte gjennom gruppen planer. Arbeidsgiver-sponset forsikring gir vanligvis dekning for kvalifiserte ektefelle- og barne deltakere. Folk som ikke har tilgang til gruppen planer kan ofte kjøpe dekning uavhengig av et forsikringsselskap. Lav inntekt enkeltpersoner og pensjonister kan ofte kvalifisere for gratis eller rimelige forsikring levert av statlige, lokale og føderale myndigheter.

Privat helseforsikring

Typiske privat helseforsikring programmer inkluderer fleksible utgifter planer, helse vedlikehold organisasjoner (HMO), og foretrukket leverandør organisasjoner (PPO). Fleksible utgifter planer tillate deltakerne å velge sine fordeler, leger og sykehus og betale en prosentandel for medisinske tjenester. HMO planer krever deltakerne til å velge en primær lege fra en liste over deltakende leger, som fungerer som koordinator for alle helsetjenester. Ppos har et nettverk av deltakende sykehus og leger som samtykker i å yte tjenester for nedsatte avgifter.

offentlige programmer

Statlige og føderale myndigheter finansiere Medicaid og hver stat forvalter sitt eget program. Medicaid gir primærhelsetjenesten dekning for lav inntekt og funksjonshemmede borgere og baser berettigelse på inntekt grenser. Den føderale regjeringen sponser Statens Barnas Health Insurance Program (SCHIP) og hver stat forvalter sin egen plan. SCHIP gir helsetjenester fordeler for barn av foreldre som ikke er kvalifisert for Medicaid. Den føderale regjeringen tilbyr Medicare helseforsikring dekning for funksjonshemmede borgere, blinde og personer 65 år og eldre.

kostnader

Helsetjenester dekning inkluderer ofte egenandeler, hvor en forsikringstaker må betale før en politikk dekker kostnadene. HMO, PPO og offentlige helsetjenester planer kan kreve deltakerne å gjøre copayments, satt mengder pasienten må betale for spesifikke tjenester. Når du mottar visse tjenester, kan private og offentlige helseplaner krever forsikringstakere til å gjøre coinsurance betalinger. Coinsurance er en prosentandel av kostnadene for en tjeneste. Flertallet av helseforsikringer krever deltakerne å gjøre premieinnbetaling, med unntak av visse myndigheter dekning for lav inntekt pasienter. Premieinnbetalinger representerer kostnadene for en politikk og forsikringstakere må betale premie for å opprettholde dekning. Copayments, egenandeler, coinsurance, og premiene varierer, avhengig av type politikk og helsetilstanden til forsikringstaker.

Health Care Reform

I september 2010 bestemmelsene i den føderale Affordable Care Act begynte å tre i kraft i hele helsevesenet. Nye bestemmelser forbyr forsikringsselskaper fra å nekte helseforsikring for barn med eksisterende helsemessige forhold. Loven vil forby fornektelse av dekning til voksne med preexisting forhold som starter i 2014. Forsikringsselskapene kan ikke lenger sette levetid grenser for forbruk på helseforsikring dekning og starter i 2014 selskaper kan ikke plassere årlige kostnadsgrenser på dekning. I 2014 forsikringsselskaper ikke lenger avvikle dekning for pasienter som deltar i kliniske studier som en del av behandlingen.