Diagnostiske tester for håndleddet smerte

October 31

Diagnostiske tester for håndleddet smerte


Håndleddet smerte kan være et resultat av en sykdom, skade eller andre forhold som for eksempel leddgikt eller carpal tunnel syndrom. Men en nøyaktig diagnose av håndleddet smerte kan bestemmes av diagnostiske tester som en X-ray, CT, bein scan eller MR-undersøkelse.

X-Ray

Røntgen kan brukes for å avsløre mulige benbrudd eller noen bevis på osteoartritt i håndleddet.

CT skann

Den datastyrte tomografi (CT) scan gir et mer detaljert bilde av håndleddet bein ved å ta røntgenbilder og kombinere bildene for å gjøre et todimensjonalt bilde.

Bone Scan

Et bein scan blir brukt til å detektere spenningsbrudd ved å injisere en liten mengde av radioaktivt materiale i blodet for å gjøre eventuelle skadde deler av benet lysere og mer synlig.

MRI Scan

En MR (magnetisk resonans imaging) scan bruker et sterkt magnetfelt og radiobølger til å avsløre detaljerte bilder av bein og bløtvev i håndleddet.

Advarsel

En utvidet forsinket diagnostisering og behandling kan føre til langvarig uførhet.