Hvordan skrive Appeal Letters for Short Term Funksjonshemming fornektelser

March 21

Hvordan skrive Appeal Letters for Short Term Funksjonshemming fornektelser


Arbeidsgivere gi kortsiktig funksjonshemming forsikring til ansatte i tilfelle sykdom eller skade som forhindrer en ansatt fra arbeidslivet. Kortsiktige funksjonshemming er vanligvis laget for å vare i seks måneder eller mindre. Hvis du blir nektet kortsiktige funksjonshemming, har du rett til å klage.

Bruksanvisning

1 Gå gjennom fornektelse brevet og merk de nøyaktige årsakene til fornektelse og prosessen for å klage. Legg også merke til den tidsrammen tildelt for å sende inn en klage. Du må sende inn klage innen dette tidsrommet, eller klagen vil trolig bli avvist.

2 Samle medisinske journaler og annen dokumentasjon som støtter din funksjonshemming tilfelle. Denne dokumentasjonen skal adressere årsakene til avslaget. For eksempel, hvis du ble nektet for mangelen på en riktig diagnose, bør du rådføre deg med din medisinske tilbydere og få dokumentasjon på at du har en passende diagnose eller at din tilstand, til tross for at en upassende diagnose, gjør hindre deg i å arbeide og møter andre kravene til å motta kortsiktige funksjonshemming.

3 Tenk å snakke med en funksjonshemming advokat. Det kan være lurt å vurdere å innhente juridisk representasjon, spesielt hvis den kortsiktige funksjonshemming leverandøren er svært tilbakeholdne med å tildele fordeler for din sak. I mange tilfeller vil funksjonshemming advokat bare kreve en avgift hvis saken er vunnet. En advokat kan hjelpe deg med å utforme en klage brev.

4 Skriv og send inn klage brev med dokumentasjon. Klagen brevet skal liste opp alle fall tall, fullt navn, fødselsdato og gi spesifikke grunner til å anke avgjørelsen. Det er tilrådelig å sende klagen brev via rekommandert, slik at du har bevis det ble levert innenfor den tildelte tidsrammen.