Hva er tegn og symptomer på schizofreni?

July 1

Schizofreni forårsaker mentale hallusinasjoner, en endret oppfatning av virkeligheten og en manglende evne til å fungere innenfor storsamfunnet. Det er behandlet med medikamenter og psykiatrisk overvåking.

hallusinasjoner

Det vanligste symptomet på schizofreni er hallusinasjoner. Disse kan se objekter eller personer som ikke er fysisk der, eller høre imaginære lyder oftest oppfattes av schizofrene å være stemmene.

følelser

Schizofreni forårsaker en person til å oppleve følelser i en inkonsekvent måte. Et øyeblikk personen kan være å vise noen følelser i det hele tatt, og så i neste øyeblikk han kan le ukontrollert på en trist eller følelsesmessig situasjon.

paranoia

Paranoia er et vanlig symptom på schizofreni. Personen føler seg som om hun er stadig å bli overvåket, og på grunn av denne frykten hun vil noen ganger trekke seg helt fra sosial kontakt.

Motor ferdigheter

Et symptom på schizofreni som kan gå oversett er en forverring i motoriske ferdigheter. Personen kan virke klønete, eller synes det er vanskelig å gå uten å falle over.

Altered Reality

Schizofreni kan føre mennesker til å skape sin egen virkelighet. Personen kan tro han kan fly, eller han kan begynne å snakke vrøvl at han mener er hans eget språk.